Khaulah binti Azur, ‘Pedang Allah’ yang Pemberani

DIBAWAH naungan Islam, harkat pe rempuan dihormati dan di ting gikan. Perempuan diberi keleluasaan ber kiprah…

Kehebatan Panah Tentara Islam

PARA pembesar Muslim, banyak menggunakan panah, dan mereka sangat handal menggunakannya. Berkat keandalannya dalam membidik dan…