Sekilas sejarah SYEKH ABDUL WAHAB ROKAN , TUAN GURU BESAR BESILAM (Langkat)

Syeikh Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai, lahir 10 Rabiulakhir 1242 H/11 November 1826 M, & wafat di Babussalam, Langkat, pada hari Jumaat, 21 Jaumadilawal 1345 H/26 Disember 1926 M.

FULLRIAU.COM — Nama lengkap beliau adlh Syeikh Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai, lahir 10 Rabiulakhir 1242 H/11 November 1826 M, & wafat di Babussalam, Langkat, pada hari Jumaat, 21 Jaumadilawal 1345 H/26 Disember 1926 M.

Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusei, seorang ulama besar yang ‘abid dan cukup terkemuka pada saat itu. Sedangkan ibunya bernama Arbaiyah binti Datuk Dagi bin Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim yang memiliki pertalian darah dengan Sultan Langkat.

Di daerah Langkat, beliau membuka sebuah kampung yang diberi nama Kampung Basilam, secara etimologis “besilam” berarti pintu kesejahteraan, & disini jg lah beliau dimakamkan.

Di masa muda, beliau awalnya belajar dgn Tuan Baqi di tanah kelahirannya Kampung Danau Runda, Kampar, Riau. Lalu menamatkan pelajaran Alquran pada H.M. Sholeh, seorang ulama besar dari Minangkabau. Selanjutnya beliau ke daerah Tambusei dan belajar ilmu tauhid, tafsir dan fiqh kpd Maulana Syekh Abdullah Halim & Syekh Muhammad Shaleh Tembusei. Beliau jg mempelajari “ilmu alat” seperti nahwu, sharaf, balaghah, manthiq dan ‘arudh, dmn slhnsatu kitab rujukannya adalah Fathul Qorib, Minhaj al-Thalibin dan Iqna’.

Krn kepiawaian menyerap & penguasaan dlm ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya, tlh membuat beliau digelar dgn “Faqih Muhammad” yi orang yang ahli dalam bidang ilmu fiqh. Syekh Abdul Wahab lalu melanjutkan pelajarannya ke Semenanjung Malaya dan berguru pada Syekh Muhammad Yusuf Minangkabau, sekitar 2 thn, sambil tetap berdagang di Malaka.

Selanjutnya beliau menempuh perjalanan panjang ke Mekkah & menimba ilmu pengetahuan selama 6 thn pada guru-guru ternama pada saat itu. Beliau memperdalam ilmu tasawuf dan tarekat pada Syekh Sulaiman Zuhdi sampai akhirnya memperoleh ijazah sebagai “Khalifah Besar Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah”.

Dalam sebuah kisah, pada suatu masa pihak Belanda merasa curiga karena beliau tidak pernah kekurangan uang. Lantas mereka menuduhnya telah membuat uang palsu.
Beliau merasa sangat tersinggung, sehingga ia meninggalkan Kampung Babussalam dan pindah ke Sumujung (Malaysia).

[[[ Dr bbrp penuturan, pada saat menuju ke Malaysia ini beliau sempat mampir & bermukim sebentar di Pangkalan Pasir (Basilam Baru;skrg), & sempat mengajarkan Thariqat Naqsyabandiyah. sumber dr wikipedia menyebut kedatangan beliau di Dumai pd thn 1874. ]]]

Selama kepergiannya itu, konon sumber-sumber minyak BPM Batavsche Petroleum Matschapij di Langkat menjadi kering. Kepah dan ikan di lautan sekitar Langkat juga menghilang sehingga menimbulkan kecemasan kepada para penguasa Langkat. Akhirnya ia dijemput dan dimohon untuk menetap kembali di Babussalam. Setelah itu, sumber minyak pun mengalir dan ikan-ikan bertambah banyak di lautan. Kaum buruh dan nelayan senang sekali. (*/FR)

Bagikan Artikel :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *